Nordvision

DRs første SoMe-årgang er dimitteret

01. September 2015 kl. 13.11

I sidste uge blev der holdt dimissionsfest for de 25 frontløbere fra det første hold på DRs Akademi for Sociale Medier....[mere]

100 % av eget bidrag ur Nordvisionsfonden

26. August 2015 kl. 14.46

Fondstyrelsen har reviderat reglerna för Nordvisionsfonden. Det är främst fråga om mindre justeringar. Den största...[mere]

Yles API-strategi viktig både utåt och inåt

20. August 2015 kl. 15.13

För några år sedan sjösatte Yle en plan för att medvetet jobba för att etablera API-gränssnitt inom bolaget, som ett...[mere]

Höstens viktiga datum

26. August 2015 kl. 15.07

De viktiga och aktuella datumen för det nordiska samarbetet finns alltid samlade på nordvision.org, uppe till höger på...[mere]

Nordvisions äldsta kultursamarbete

12. August 2015 kl. 20.31

En av de äldsta och fortfarande pågående äkta samproduktionerna i Nordvision är ett musikdokumentärsamarbete som har...[mere]

Årsrapport

Nordvisions årsrapport ger en inblick i det nordiska mediesamarbetet mellan DR, NRK, RÛV, SVT, UR och Yle. 

DR, NRK, RUV, SVT och Yle har i Nordvisions regi utlyst en formatkonkurrens för ett nytt mångmedialt faktaformat. Det eller de bästa bidragen belönas med 25.000 EUR i utvecklingsstöd.

De nordiska beställarna söker ett nytt faktaformat som utgår från en stark idé och story. Idén kan tillhöra vilken som helst faktagenre. Konceptet ska vara mångmedialt, interaktivt och aktivera publiken. Den primära målgruppen är 20-40-åringar.  

Deadline är den 22 september.

Läs briefen och delta


Kalender

September
14. Ungmöte (Berlin, Creative Forum)
14.-17. Faktascreening (Helsingfors)
21. og 22. Drama (Oslo)
22. Deadline för faktaformatkonkurrens
22. Historiagruppen (Stockholm)
28. og 29. Kunskapsgruppen (København)

Oktober
5. Publiceringsmöte (Oslo)
6. Webbchefsmöte (Helsingfors)
15. Undersökande journalistik (Göteborg)
21. Barnwebbmöte (Stockholm)
22.-23. Barnmöte (Stockholm)

November
2. og 3. Kulturmöte (København)
3. og 4. Faktamöte (København)
5. Nordiska förhandlargruppen (København)
5. og 6. Databasjournalistik (Helsingfors)
10. Deadline för ansökningar till Nordvisionsfonden
10.-11. SoMe-möte (Oslo)
11.-12. SoMe-konferens (Oslo)
26. Nordvisionsfondens styrelse (Helsingfors)
26. og 27. Nordvisionsmöte (Helsingfors)
30. beslut om utdelning från Nordvisionsfonden (senast)

2016
Februari

1.-4. Faktascreening (Stockholm)
29. Digital innehållsgrupp (Stockholm)

Mars
1. Digital innehållsgrupp (Stockholm)
2. Utvecklingschefer, teknologi (Stockholm)